Fundacja Garaż zbiera dane kontaktowe kandydatów, uczestników, klientów, osób zainteresowanych usługami i działalnością oraz freelancerów jedynie w celu realizacji swoich aktywności. Dane te nie będą wykorzystywane w inny sposób jak po to, aby skontaktować się z tymi osobami w celu poinformowania usługach lub aktywnościach Fundacji.

Dane kontaktowe wspomniane wyżej, tak jak każde inne dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem mogą zostać sprawdzone i skorygowane przez osoby, których dotyczą. Po zakończeniu uczestnictwa w aktywnościach Fundacji w przypadku uczestników oraz po zakończeniu rekrutacji w przypadku kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani jako uczestnicy dane będą mogły być usunięte z bazy danych Fundacji na prośbę osoby, której te dane dotyczą. Prośby tego typu Fundacja realizuje w terminie 10 dni roboczych w miesiącach od października do maja oraz – ze względu na okres urlopowy – w terminie 30 dni roboczych w miesiącach letnich (od czerwca do września).