Fundacja Garaż nie zbiera danych kontaktowych osób z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne dla zrealizowania jej aktywności – tzn. np. w przypadku prowadzenia korespondencji z osobami, które się z Fundacją Garaż skontaktowały lub w przypadku realizacji szkolenia czy konferencji, gdy zbierane są dane uczestników w celu zapewnienia im wstępu na dane wydarzenie, obsługi ewentualnych płatności oraz kontaktu w przypadku nagłych zmian planów odnośnie danego wydarzenia. Dane te nie są wykorzystywane w inny sposób.

Dane kontaktowe wspomniane wyżej, tak jak każde inne dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem mogą zostać sprawdzone i skorygowane na prośbę osoby, której te dane dotyczą. Prośby tego typu Fundacja realizuje w terminie 10 dni roboczych w miesiącach od października do maja oraz – ze względu na okres urlopowy – w terminie 30 dni roboczych w miesiącach letnich (od czerwca do września).